Domácí násilí ve filmech a médiích

08.05.2017

Domácí násilí je velmi vážným společenským problémem, který se odehrává nejčastěji v soukromí a týká se velkého počtu rodin a partnerských vztahů. Vzhledem k tomu, že se o tématu v poslední době mluví častěji, objevuje se více také ve filmech či zpravodajství.

Cílem práce bude popsat způsoby, jakými se domácí násilí tematizuje ve filmech, případně ve zpravodajství. Autor/ka si vybere 3 filmy, případně tři články z jednoho typu média (časopis, noviny apod.), které bude analyzovat. Popíše podoby násilí, postavy a způsob, jakým se komunikují důvody násilného chování původců či původkyň násilí. Dále bude autor/ka možné vlivy těchto mediálních obrazů domácího násilí na společnost.