Nositelky Nobelovy ceny za literaturu

02.04.2017

Nobelovu cenu za literaturu získalo za dobu jejího udělování pouze 14 žen. Co tyto ženy spojuje? Práce prozkoumá společné znaky těchto autorek v rovině politické (odkud pocházejí, za jakých geopolitických souvislostí cenu získaly) a literární (má jejich dílo něco společného po obsahové, tematické či stylistické stránce?). To vše v kontextu současných teorií genderové literární teorie.