Vyberte si téma a přihlaste se! 

(Nebo si vymyslete vlastní)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhli, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Navžená témata budou přibývat.

Domácí násilí je velmi vážným společenským problémem, který se odehrává nejčastěji v soukromí a týká se velkého počtu rodin a partnerských vztahů. Vzhledem k tomu, že se o tématu v poslední době mluví častěji, objevuje se více také ve filmech či zpravodajství.

Nobelovu cenu za literaturu získalo za dobu jejího udělování pouze 14 žen. Co tyto ženy spojuje? Práce prozkoumá společné znaky těchto autorek v rovině politické (odkud pocházejí, za jakých geopolitických souvislostí cenu získaly) a literární (má jejich dílo něco společného po obsahové, tematické či stylistické stránce?). To vše v kontextu...

Role žen za druhé světové války je v České republice stále málo probádané téma. Ženy se však aktivně účastnily odboje a mají v historii své místo. Jaké role zastávaly? Kdo byly ty nejvýznamnější z nich? Jak o nich mluví odborná literatura a středoškolské učebnice?

Znásilnění je závažný problém. V Česku je ročeně znásilněno sedm tisíc žen. Ve společnosti o tomto problému koluje celá řada mýtů, které jsou často podporovány tím, jak média jednotlivé případy znásilnění zobrazují. Přetrvává například názor, že ženy v krátkých sukních si o násilnění samy říkají.

Spolupráce školy a rodiny na tématu sexuální výchovy je stále intimní záležitostí, o které se v Česku moc nemluví. V jiných státech se způsob, kterým se s mladými lidmi mluví o sexu a sexualitě, může lišit.