Důsledky schválení stejnopohlavního manželství - srovnávací studie

29.10.2021

Studie srovná důsledky zavedení manželství stejnopohlavních párů v různých zemí z vybraných hledisek, jako jsou například: právní důsledky, zdravotní dopady, společenské vnímání stejnopohlavních párů, sociální postavení a další. Práce může zahrnout rovněž úvahu o možných dopadech schválení stejnopohlavních manželství v České republice.