Genderové souvislosti klimatické krize

29.10.2021

Přispívá genderová nerovnost ke klimatické krizi? Klimatická krize má větší dopad na společnosti závislé na přírodních zdrojích, více dopadá na lidi žijící v chudobě, kterých většinu tvoří ženy. Ženy zároveň mají menší možnost klimatickou krizi ovlivnit na úrovni politiky - mají menší možnost účasti na politickém životě. Práce prozkoumá tyto i další faktory propojující genderovou nerovnost a klimatickou krizi.