Mediální obrazy migrantů a migrantek versus osobní příběhy migrantů a migrantek a dopad na stereotypní vnímání těchto skupin

02.04.2017

V souvislosti s aktuální situací ve světě (válka v Sýrii, etnické, politické konflikty v některých afrických zemích, porušování lidských/ženských práv či prohlubující se chudoba některých skupin obyvatel a ubývání základních zdrojů pro přežití jako je přístup k pitné vodě, k jídlu ad.) je okolo 244 milionů lidí v pohybu a mimo svou zemi původu. Média hovoří o tzv. migrační vlně/krizi a současně tím, jak popisují muže a ženy přicházející do Evropy, vytváří jejich stereotypní obraz, který má velký vliv na to, jaký postoj společnost k tzv. nově příchozím zaujme (např. "muži migranti jako masa ohrožující bezpečnost "našich" žen; "ženy migrantky z arabských zemí jako utlačované, v roli obětí"; "Romky odcházející např. do Anglie za lepšími sociálními dávkami"). Za tímto mediálním obrazem jsou ale skutečné osobní příběhy žen a mužů, které ve své hloubce a souvislostech umožňují pochopit složitou migrační zkušenost a také problematizují obrazy, které nám média o mužích a ženách, kteří jsou z nějakého důvodu na cestě, předkládají.

Autor/ka provede rozhovor (zachycení biografie) se ženou nebo mužem se zkušeností migrace a provede analýzu tohoto příběhu s ohledem na to, jak tento muž či žena ve vyprávění rozkrývá a vytváří své genderové identity (jak se žena/muž vztahuje nebo vymezuje k tomu, co se od ní/něho očekává jako od ženy či muže). Cílem práce je srovnání výsledků analýzy biografického příběhu s mediálními obrazy příchozích mužů/žen v ČR.