Pomáhají kvóty rovnosti žen a mužů v politice?

02.04.2017

Kvóty jako opatření na podporu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v politice jsou zdrojem bouřlivých společenských diskuzí. Hodně lidí kvóty bezmezně zatracuje, jiní je stejně významně podporují. 

Práce se zaměří na popis různých způsobů "kvótování", popíše hlavní argumenty obou stran a porovná je ze zahraničními příklady použití kvót. Cílem práce je získat ucelený obraz přínosů a rizik kvót v politickém procesu s ohledem na situaci v České republice.