Svěcení žen v křesťanských církvích a denominacích

02.04.2017

Fenomén svěcení žen se v křesťanských církvích začíná objevovat v 17. století. Zakladatel kvakerského hnutí George Fox umožnil vysvěcení žen na základě toho, že vnitřní duchovní světlo Krista žije jak v mužích, tak ženách a oba tak mají vládu ve spravedlnosti a svatosti. Vysvěcené ženy se začaly ve 20. století objevovat také v anglikánské církvi a dalších protestantských církvích a denominacích. Některé církve a denominace se otevřeně hlásí k rovnosti žen a mužů ve strukturách církve, zakládají biblické komise k rovnosti žen a mužů. V ČR se farářky objevují v Církvi československé husitské.

Autor/ka prozkoumá a srovná roli a zapojení žen ve dvou křesťanských církvích, denominacích, sborech s ohledem na téma rovnosti žen a mužů. Svou práci opře o dostupné dokumenty či rozhovory s představiteli/kami církví, denominací, sborů. Cílem bude zjistit jaká jsou východiska k uchopení tématu rovnosti žen a mužů v dané církvi, denominaci či sboru.