Veřejná politika pro slaďování soukromého a veřejného života žen

02.04.2017

Úspěšná kariéra a starost o rodinu se nemusejí vylučovat. Avšak lidé vracející se po rodičovské dovolené nebo pečující o děti často narážejí na bariéry, které brzí jejich kariérní růst. Tomu se snaží zabránit programy pro slaďování soukromého a veřejného života.

Autor/ka v práci popíše současné existující programy pro slaďování soukromého a veřejného života žen a existující legislativu, která pomáhá matkám s návratem na trh práce. Autor/ka si také vybere jednu zemi, se kterou porovná přístupy k veřejné politice slaďování soukromého a veřejného života. Zároveň porovná i existující politiku týkající se rodičovské dovolené.