Vliv tradic a kultury vybrané etnické skupiny na rozdílné postavení žen a mužů v této skupině

02.04.2017

Očekávané role žen a mužů ve společnosti se liší podle kulturních a společenských tradic různých etnických skupin. Tato očekávání a role se také proměňují v čase v důsledku různých aspektů. Například proměna rolí v domácnosti z důvodu vysoké nezaměstnanosti, kdy tradiční roli živitele rodiny přebírá žena, která je schopná si sehnat nárazové práce lépe než muž. Tato situace ale může paradoxně vést k prohloubení nerovného zacházení. Muž, který nechce přijít o svou vúdčí roli v domácnosti, si ji kompenzuje projevem své moci v jiných oblastech ve snaze naplnit tradiční obraz. Negativním projevem pak může být zvýšená míra domácího násilí.

Autor/ka provede ve vybrané etnické skupině (v rámci ČR či jiných etnických skupin ve světě dle výběru) analýzu očekávaných rolí žen a mužů s ohledem na tradice a kulturu dané skupiny a zhodnotí vliv společenských, ekonomických, politických změn na proměny těchto tradičních rolí v dané společnosti.