Významné ženy působící v určitém (vašem) regionu či oblasti Česka

08.03.2018

Ačkoliv se o rovnost žen a mužů v minulosti zasloužily ženy z nejrůznějších koutů Česka, ve veřejném prostoru se zmiňují především ty z velkých měst. Autoři či autor nebo autorka práce zmapuje životy žen, které v historii ovlivnily určitý vybraný region či oblast, a najde mezi nimi souvislosti či rozdíly.