Zapojení slavných mužů (herci, zpěváci,...) do tématu rovnosti žen a mužů

02.04.2017

Kampaně a iniciativy podporované muži ukazují, že feminizmus není jen o ženských právech, ale o rovnosti obou pohlaví. Feminizmus bývá často ostře kritizovaný. Zejména v posledních letech se na jeho obranu postavili mnozí celosvětově známí a významní muži. 

Práce se bude věnovat různým kampaním podporujícím feminizmus se zaměřením na podporu kampaní významnými muži. Podrobněji se zaměří na 2-3 feministické kampaně a popíše způsoby zapojení slavných mužů do jejich podpory. Autor*ka či autoři*ky dále porovnají kampaně podporované muži a kampaně nepodporované (nebo podporované jen minimálně) muži z hlediska jejich úspěšnosti a známosti mezi lidmi.