Zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017

02.04.2017

V Česku nefungují kvóty pro zastoupení žen a mužů na kandidátkách politických stran. Některé politické strany přesto dobrovolně přijímají různé typy kvót či opatření, jiné zastoupení žen a mužů na kandidátkách vůbec neřeší. 

Práce provede analýzu zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Zaměří se na procentuální zastoupení žen a mužů, které bude porovnáno s umístěním na kandidátní listině (tzv. volitelná a nevolitelná místa). Práce porovná přístup jednotlivých stran k sestavování kandidátních listit a jak se promítá do rovného přístupu žen a mužů k rozhodování na politické úrovni.