Druhý ročník

Genderiáda očima vítězky Kristiny Šůsové

V letošním roce jsem se rozhodla přihlásit do soutěže Genderiáda, v níž si středoškolští studenti a studentky mohou vybrat téma zabývající se genderovými problémy, a pak o něm sepsat odbornou práci. V databázi "předvybraných" témat mě na první pohled zaujal námět genderových kvót v politice. Měla jsem pocit, že genderové kvóty jsou v Čechách vnímány jako obrovské zlo, které tu rozhodně nemůže být implementováno. I v mé sociální bublině jsem obklopena lidmi, kteří sice rovnost pohlaví podporují, ale genderové kvóty už považují za něco přehnaného až nespravedlivého. Proto jsem chtěla zjistit, jak kvóty doopravdy fungují, jak mohou dopomoci k větší aktivní účasti žen v politice a jaké mají zkušenosti s genderovými kvótami státy, které je už přijaly.

K analýze jsem si vybrala Španělsko, Belgii a Irák. Belgii, protože byla prvním státem v EU, který přijal legislativní kvóty, a její systém proto inspiroval i další evropské státy. Španělsko, neboť tam dochází k maximálnímu využití genderových kvót - dobrovolných i legislativních. A Irák, protože využívá pro Evropu netradiční způsob kvótování, tzv. vyhrazená křesla, která se narozdíl od genderových kvót v dříve zmíněných státech týkají výsledku voleb.

Při práci jsem porovnávala různé české i zahraniční zdroje. Zajímavými a informacemi nabitými prameny pro mě byly především publikace organizace Forum 50%. Byla jsem ráda také za možnost pracovat s mezinárodní databází IDEA, která mi poskytla mnoho užitečných dat. Velmi důležitým zdrojem pro mě byla i moje konzultantka Romana Marková Volejníčková, která mi pomohla lépe se v tématu zorientovat a celý text dobře formátově i obsahově zpracovat. Zpětná vazba od ní mi pomohla uvědomit si, které informace jsou pro čtenáře a čtenářky opravdu podstatné a které je jen zbytečně zahltí.

Sepsání odborné práce mě obohatilo o mnoho nových informací a argumentů, které teď mohu použít v debatách na téma genderové kvóty v politice, naučilo mě správně citovat různé zdroje a motivovalo mě se tématu více věnovat. Mockrát děkuji organizaci Nesehnutí za možnost účastnit se takového skvělého projektu.