Literání soutěž

Zajímá vás genderová rovnost? Rádi*y píšete povídky? Zkuste to spojit dohromady a napište povídku, která v sobě obsahuje aspekty genderové (ne)rovnosti. Můžete kriticky nahlížet na současnou společnost nebo si představovat utopickou budoucnost - konkrétní téma je jen na vás. Hlavní je, aby povídka přispívala k pochopení genderových nerovností nebo navrhovala jejich řešení.

Přijímáme prozaická díla, která nejsou delší než 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer) od autorů*ek studujících na střední škole

Dbejte na dodržování pravidel soutěže a zákonů, ale také na autorská práva. Jinak bychom váš příspěvek mohly ze soutěže diskvalifikovat.

Literární díla přijímáme od 1. září 2021 do 30. dubna 2022 včetně. Hotové povídky odevzdávejte prostřednictvím formuláře

Odborná porota vybere 1-3 nejlepší práce, které postoupí do závěrečného vyhlášení vítězů*ek, které se uskuteční v červnu 2022 v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv.