Literání soutěž

Zajímá vás genderová rovnost? Rádi*y píšete povídky? Zkuste to spojit dohromady a napište povídku, která v sobě obsahuje aspekty genderové (ne)rovnosti. 

Tématem letošního ročníku literární soutěže GENDERIÁDY je genderově podmíněné násilí. Co všechno ale může pod tento pojem spadat a o čem všem můžete ve své povídce psát? V následujících odrážkách vám přinášíme stručný přehled:

 • Genderově podmíněné násilí je násilí namířené proti osobě kvůli jejímu genderu. Taky může jít o akty násilí, které nepřiměřeně dopadají na lidi jisté genderové identity.

 • Genderově podmíněné násilí tedy představuje formy násilí, které jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou ženami, nebo na muže z důvodu, že jsou muži, nebo na nebinární lidi taktéž z důvodu jejich identity.

 • Jde o násilí, které vychází nebo je legitimizováno sociálními stereotypy spojenými s genderovými předsudky a rolemi.

 • Nejde jenom o násilí fyzické, ktere si mnoho lidí představí jako první. Patří sem násilí:

  • Fyzické

  • Sexualizované (např. sexuální obtěžování, "revenge porn", znásilnění…)

  • Psychické (ovládání nebo omezování pohybu jiné osoby, vyhrožování, slovní znevažování a ponižování, záměrné používání nesprávných zájmen - tzv. misgenderování…)

  • Ekonomické (odebírání výdělku jiné osoby, neumožnění samostatného příjmu, cílené fyzické týrání oběti, které ji činí práce neschopnou…)

 • V povídce doporučujeme věnovat primárně pozornost jednomu případu genderově podmíněného násilí, jít do hloubky a případně najít souvislosti s dalšími tématy/typy násilí.

 • Doporučujeme také zamyslet se nad podpůrnými sítěmi a prostředím poskytujícím podporu přeživším postavám. Životy lidí zasažených násilím jsou stále rozmanité a nelze je redukovat jen na negativní zkušenosti. Pokuste se tuto skutečnost zohlednit ve svých textech:)

 • Povídka může přispívat k pochopení genderových nerovností nebo navrhovat jejich řešení v mezích prozaického formátu.


Pro ty z vás, kteří*ré by ocenili konkrétnější inspiraci pro svou práci, jsme připravili zadání, z nichž si můžete vybrat jedno a zohlednit ho při vymýšlení nápadu a psaní příběhu:) Dodržování zadání však není povinností!

Zadání:


Přijímáme prozaická díla, která nejsou delší než 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer) od autorů*ek studujících na střední škole

Dbejte na dodržování pravidel soutěže a zákonů, ale také na autorská práva. Jinak bychom váš příspěvek mohly ze soutěže diskvalifikovat.

Literární díla přijímáme od 11. května 2023 do 28. října 2023 včetně. Hotové povídky odevzdávejte prostřednictvím formuláře

Odborná porota vybere 1-3 nejlepší práce, které postoupí do závěrečného vyhlášení vítězů*ek, které se uskuteční v říjnu 2023 v Brně.