První ročník

Výsledky soutěže GENDERIÁDA 2017 slavnostně vyhlášeny 

Zpětnou vazbu jako při obhajobě vysokoškolské práce obdržely účastnice středoškolské soutěže Genderiáda. Se zástupkyněmi a zástupcem odborné poroty, která důkladně zhodnotila jejich práce, se setkaly v pátek 8. 12. v Akademickém konferenčním centru v Praze. Při více než hodinové schůzce si vyslechly rady a tipy, podle kterých se můžou v budoucnu v psaní odborných textů zlepšit. 

Osobně na setkání se středoškolskými studujícími dorazili Lubica Kobová z Katedry genderových studií v Praze a středoškolský vyučující Pavel Čech. Kvůli nemoci se omluvila Romana Marková-Volejníčková působící v Sociologickém ústavu, její postřehy však tlumočili*y ostatní hodnotící.

Porotkyně a porotce nejvíc zaujala práce Lucie Přenosilové a Veroniky Novotné, která podle nich byla nejlépe zpracovaná. "Líbí se mi výběr tématu - feminizovaná a maskulinizovaná povolání. Zdá se mi, že si studentky psaní práce užily. Vyzkoušely si, jak vést rozhovor a co to znamená pracovat s literaturou," vyzdvihla pozitiva předsedkyně poroty Kobová.

Přestože práce získala první místo, porota jejím autorkám vytkla některé nedostatky. "Berte to jako tipy pro vaši další, třeba už vysokoškolskou práci," vysvětlila Kobová, která doporučila, aby se studentky více zaměřily na analýzu a informace pouze nevyprávěly. Porotce Pavel Čech zase poradil, aby přesněji formulovali metodologii. "Chtěl bych vědět, proč jste si vybraly právě toto téma a právě ty respondenty a respondentky, se kterými jste mluvily," sdělil středoškolský vyučující.

Výherkyně nakonec obdržely z rukou organizátorek diplomy a tablet. "Máme velkou radost. Tablet si budeme střídat. Jedna ho bude mít sudý týden a druhá lichý," uvedly poté, co převzaly cenu a složky s písemným hodnocením jejich práce. "Příště bychom se rády zapojily zase," dodaly středoškolačky.

Odměnu ve formě knih a diplomu si odnesly další čtyři účastnice, které svoji práci dotáhly do konce. Odborná porota okomentovala i jejích výzkumy, ovšem pořadí už u nich neurčovala.

Do soutěže se dále zapojila Adéla Slezáková, která se zabývala nositelkami Nobelových cen za literaturu. Kristýna Ševčíková si zase vybrala téma mediálního obrazu násilí. O domácím násilí ve filmech psala Lenka Střížová. V neposlední řadě se objevilo i téma sexismu v reklamách, které zpracovala Dominika Orlíková.

Organizátorky plánují soutěž zopakovat také v příštím roce. Od letošních účastnic a účastníků vybraly zpětnou vazbu, aby se studujícím v dalším ročníku psalo ještě lépe. Co si o soutěži myslí vítězky se dočtete na blogu