Přihláška do literární soutěže

 o nejlepší středoškolskou povídku na téma genderově podmíněného násilí.

Po přihlášení vám budou zaslány další informace e-mailem.


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů k další komunikaci s pořádající organizací. Souhlas je možno kdykoli písemně či e-mailem odvolat. Údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyplněním formuláře se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů uvedených v tomto formuláři organizátorem akce NESEHNUTÍ za účelem sběru dat pro interní administraci projektu financovaného z programu Active Citizens Fund. Údaje budou poskytnuty pouze členům konsorcia Active Citizens Fund a kontrolním orgánům programu za účelem vykazování aktivit projektu. Zároveň svým podpisem souhlasíte s pořízením fotografie či videozáznamu, na které se může vyskytnout Vaše podobizna a s použitím těchto materiálů pro interní potřeby pořadatelů.