Formální úprava

Při psaní odborné práce byste měly*i dodržovat pravidla. A to hned od první strany. Odborná práce totiž začíná speciální titulní stranou, ze které se čtenář dozví ta nejdůležitější data. Pokud má vaše škola nějaké logo, můžete ale nemusíte ho na titulní straně použít. Rozhodně však nezapomeňte uvést název školy, název práce, svoje jméno a rok, kdy práci odevzdáváte. Zmínit můžete i jména svých konzultujících, jistě je to potěší a vaše práce bude ještě víc připomínat tu vysokoškolskou.

Jak má takové správné uvedení práce vypadat se můžete podívat třeba TADY. Mimochodem, věděli*y jste, že závěrečné vysokoškolské práce jsou veřejně přístupné a vy si je můžete prohlédnout? Tahle třeba patří jedné z konzultujících Genderiády.

Jak vytvořit přehlednou a formálně správnou práci?

Nedílnou součástí práce je obsah. Není řeč o její náplní, jde o postupně seřazené názvy jednotlivých kapitol s čísly stran, kde začínají. Z toho taky vyplývá, že odborná práce by měla mít očíslované strany a měla by být rozdělená na kapitoly. Pokud nevíte, jak dělit práci na oddíly, číslovat strany nebo vygenerovat obsah v některém z textových editorů, není nic jednoduššího, než si o tom něco přečíst v nápovědě, kterou tyto programy většinou obsahují.

Nenechte vzhled, aby zastínil sdělení. Hravá písma jako Comic Sans se do odborné práce příliš nehodí. Nepoužívejte ani zbytečně složité nebo nečitelné fonty, které si navíc neporadí s českými znaky. Vyberte si jednoduché písmo, nejlépe Times new roman či Arial. Ušetřete porotcům a porotkyním oči a nastavte si velikost 12. Pište barvitě, nikoliv barevně.

Barevné ovšem mohou být obrázky, které vaši práci obohatí. Neposílejte však nic, co nesouvisí s tématem. Na sociálních sítích si memečka umíme vyhledat sami. Pokud ve své práci o nějakých obrázcích či grafech píšete, přiložte je úplně na konec. Očíslujte je a připište ke každému krátký popisek, v textu potom stačí zmínit, že hovoříte o obrázku s číslem jedna, dva nebo třeba padesát.

Jak se nestát plagiátorkou či plagiátorem?

Všechno ve vaší práci musí mít svůj zdroj a vy ho musíte správně uvést. Jinak se z vás stanou plagiátoři či plagiátorky, což jsou vlastně takoví*é zloději*ky, ale ještě horší, protože nekradou věci, ale myšlenky. U sociologických prací se nejčastěji používají citace, jejichž podobu určuje Sociologický časopis. A jak to vypadá v praxi?

Když v textu zmiňujete něčí myšlenku, do hranatých závorek musíte uvést, kdo s tou myšlenkou přišel*a jako první a kdy. A to nejen v případě, že citujete přímo, tedy v uvozovkách, ale také pokud někoho parafrázujete, tedy svými slovy shrnujete něco, co napsal*a nebo řekl*a.

"Všechno ve vaší práci musí mít zdroj." [Genderiáda 2017]

Práce účastnic a účastníků soutěže musí být ozdrojované. [Genderiáda 2017]

Na webu Genderiáda [2017] uvádí, že v pracích účastnice a účastníci musejí citovat zdroje.

Pokud citujete knihu, připište i stranu nebo strany, ze kterých čerpáte. Jestliže používáte přímou citaci a něco v ní vynecháte, napište to stejně jako v následujícím příkladu.

"Reklamy při zobrazování žen a mužů často využívají genderových stereotypů(...)." [Nesehnutí 2014: 5]

Tím ovšem citování nekončí. Organizaci Nesehnutí se toho v roce 2014 napsalo hodně a čtenář*ka by si asi neodvodil*a, o jakou publikaci se jedná. Proto práci ukončuje kapitola nadepsaná "Literatura". Tam uvedete úplně všechny zdroje, které jste použily*i a to předepsaným způsobem.

Autor*ka. Rok vydání. Název popřípadě podtitul. Místo vydání: vydavatelství.

Autor*ka. Rok vydání. "Název popřípadě podtitul článku." Název webu. [online] [cit. datum]. Dostupné z: odkaz.

V praxi to může vypadat třeba takto:

Nesehnutí. 2014. Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií. Brno: Nesehnutí

Genderiáda. 2014. "Formální úprava." Genderiáda. [online] [cit. 4. 10. 2017]. Dostupné z: odkaz.

Obšírnější vysvětlení najdete na stránkách Sociologického časopisu. Pokud se vám tento způsob nezamlouvá, můžete použít i normu nazvanou ISO 690. Důležité je jen to, abyste v celé práci použily*i jen jeden druh citací. Pokud máte v jednom řádku citaci v závorce a v druhém pod čarou, nepůsobí to zrovna profesionálně.

Práci vám možná trochu ulehčí web Citace.com. Nezapomeňte ovšem vždy zkontrolovat, že citace skutečně normám odpovídá. Umělá inteligence není bezchybná a lidé ostatně při vyplňování políček taky ne.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se formy či čehokoliv jiného, obraťte se na e-mail genderiada@nesehnuti.cz.