Analýza učebnic z hlediska zastoupení žen a mužů a jejich obrazů v nich

02.04.2017

Učebnice se podílejí na šíření zjednodušených představ o mužích a ženách. Ženy často zobrazují v rolích matek pečujících o děti a domácnost. Muže spojují spíš se světem práce. Muži a chlapci více vystupují v aktivních a tvořivých rolích, dívky bývají zmiňovány obecně méně, a když, tak často v pasivních rolích.

Autor či autorka se zaměří na analýzu vybrané učebnice/učebnic z pohledu zastoupení žen a mužů, situacích, ve kterých jsou zobrazeni a jejich rolí. Podporuje vybraná učebnice zjednodušené představy o rolích žen a mužů? Jsou v ní muži a ženy zastoupeni vyrovnaně?