Reprodukce mýtu krásy v mediální reprezentaci soutěže Miss ČR 2017

01.04.2017

Soutěže Miss bývají pravidelně místem, kde se reprodukují stereotypy vztahující se k rolím žen a mužů ve společnosti. Svým zaměřením na fyzický vzhled finalistek pomáhá vytvářet společenské normy o správném vzhledu žen. Podobné soutěže jsou tudíž součástí veřejné debaty, ve kterém se i pomocí mediálního obrazu utváří společenské představy o správném chování a vystupování žen a mužů.

Autor/ka bude analyzovat, jakým způsobem se v soutěžích krásy reprodukuje mýtus krásy a jaké stereotypy tento mýtus obsahuje. Zaměří se přitom na soutěže Miss ČR.  

Autor/ka bude ve své práci zkoumat mediální výstupy týkající se soutěže Miss ČR 2017. Pomocí metody obsahové analýzy bude sledovat, jakým způsobem se v mediální reprezentaci soutěže reprodukuje mýtus krásy a stereotypy vztahující se k tradičním rolím mužů a žen ve společnosti. Práce bude vycházet z teoretických konceptů jako jsou mýtus krásy, sexualizace ženy, symbolické násilí nebo ženství jako bytí viděného.