Vítězná práce 3. ročník

26.07.2022

Vítězkou soutěže Genderiáda v odborné kategorii se stala Alice Knoblochová s prací "Internalizovaná misogynie v běžném životě a její příčiny a důsledky". Ještě jednou gratulujeme!

Porota ve složení Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD., Mgr. Diana Soták-Gregorová a Johanna Nejedlová o její práci napsala:

"Autorka se v předkládané práci věnuje internalizované misogynii jako jevu projevujícím se sebeobjektivizací a hyperfemininní sebeprezentací. Jedná se o inovativně pojaté téma a o kvalitní a vyváženou práci, která využívá relevantní vědeckou metodologii, vhodně interpretuje získané výsledky a využívá relevantní literaturu."

Soutěž je realizována v rámci projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.