Genderově citlivý jazyk

07.08.2021

Studenti, studenti a studentky, studenstvo, studující, studenti*tky ...? Prozkoumejte možnosti genderově citlivého jazyka, nebinárních a inkluzivních forem vyjadřování, nebo třeba srovnejte češtinu
s angličtinou.