Jak se hovoří o tématu rovnosti žen a mužů u vybraných politiků a političek

08.03.2018

Političky a politici často o rovnosti žen a mužů hovoří nebo na ni ve svých projevech nepřímo naráží. Práce bude analyzovat výroky vybraných politiků a političek a způsob, jakým se vztahují k rovnosti žen a mužů.