Rozdílné motivace žen a mužů k migraci, odchodu ze země původu

02.04.2017

Motivace k odchodu ze země původu se mohou lišit s ohledem na sociální, politickou, ekonomickou situaci v dané zemi, s ohledem na stav lidských, ženských práv v dané zemi. Tyto motivace ovlivňují také samotnou migrační zkušenost. Jak se liší nebo spolu souvisí motivace žen a mužů k odchodu ze země původu napříč různými kulturními prostředími - např. pohyb v rámci evropských zemích do USA, pohyb z východní Evropy do západní Evropy/USA, pohyb z arabských zemí do Evropy/USA, pohyb z afrických zemí do Evropy/USA.

Autor/ka provede analýzu jednotlivých případů (dostupné výpovědi žen a mužů, kteří migrovali ze své země původu) s ohledem na rozdílnost motivace k migraci u žen a mužů z různých kulturních prostředí.