Mediální reprezentace nebinárních osob

07.08.2021

Jak jsou zobrazovány nebinární osoby v českých, ale i zahraničních médiích, nebo na sociálních sítích? Jak si autoři*rky poradí s nebinárním jazykem? Jaká témata jsou vyzdvihována a jaká naopak upozaďována? Téma mediální reprezentace nebinárních osob nabízí široké pole ke zkoumání, od roviny jazyka přes vizuální prezentaci až po to, jak je vůbec nebinarita mediálně prezentována.