Násilí v chlapeckých a sportovních kolektivech

02.04.2017

Mužskou socializaci často provází násilí. Již v raném věku bývá u mužů podporováno a je vnímáno jako jejich přirozený projev a součást mužské role.

Práce se zaměří na podobu násilí a projevy násilí v chlapeckých kolektivech, a to ve škole či ve sportovních a obdobných uskupeních. Jak toto násilí probíhá? Jak na něj reaguje okolí? Jak je vnímáno samotnými chlapci? Vhodné metody a techniky: pozorování, rozhovor.