Povědomí mladých lidí o kampani MeToo ve srovnání s teoretickými východisky kampaně

08.03.2018

Kampaň o tématu sexuálního obtěžování MeToo zahýbala světovou veřejností a jen málokdo o ní neslyšel. Přesto v chápání východisek kampaně existují velké rozdíly. Prozkoumejte například na své škole, co si lidé o kampani myslí a porovnejte to s východisky iniciátorek samotné kampaně.