Reprodukce nerovností na vybrané střední škole

02.04.2017

Škola hraje významnou roli v socializaci lidí do společnosti. Střední škola je místem, kde žáci a žákyně začínají přemýšlet nad svými životními dráhami. Ovlivňuje je prostředí školy utvářené spolužáky*němi, pedagogy*žkami či jinými zaměstnanci*kyněmi školy. Škola je také místem upevňování stereotypů a společenských norem. Je tudíž institucí, která nebývá genderově neutrální.

Autor*ka bude ve své studii zkoumat svoji střední školu jako instituci utvářející postoje studujících. Kombinací metody pozorování a hloubkových rozhovorů bude analyzovat, jakým způsobem se reprodukují stereotypy o mužích a ženách při vyučování i během přestávek na vybrané střední škole.