Role žen v odboji za druhé světové války

02.04.2017

Role žen za druhé světové války je v České republice stále málo probádané téma. Ženy se však aktivně účastnily odboje a mají v historii své místo. Jaké role zastávaly? Kdo byly ty nejvýznamnější z nich? Jak o nich mluví odborná literatura a středoškolské učebnice? 

Práce prozkoumá podíl žen na odbojovém hnutí a analyzuje, zda je jejich role zatížena genderovými stereotypy v současné odborné a vzdělávací literatuře.