Sexuální výchova v České republice a ve světe

02.04.2017

Spolupráce školy a rodiny na tématu sexuální výchovy je stále intimní záležitostí, o které se v Česku moc nemluví. V jiných státech se způsob, kterým se s mladými lidmi mluví o sexu a sexualitě, může lišit.

Cílem práce bude porovnat výuku sexuální výchovy v rodinách a na školách v České republice se dvěma dalšími (libovolně zvolenými) státy.  Hlavním záměrem bude analyzyovat přístup českých rodin a škol k sexuální výchově. Podílejí se rodiny na sexuální výchově? V jakém poměru tuto výuku zastupují školy? Jaké jsou možnosti spolupráce školy a rodiny? Brání nějaké faktory spolupráci rodiny a škol na výuce sexuální výchovy? Jaké jsou vzory sexuální výchovy v ČR a v jiných (autorem*kou vybraných) státech?