Stereotypizace maskulinity a feminity českou společností

02.04.2017

Společnost a kultura národa má velký vliv na utváření identity mladých lidí - jejich ženství a mužství. Činí tak skrze stereotypy, které jim předkládá.

V této práci bude úkolem autora*rky charakterizovat (toxickou) maskulinitu a feminitu a analyzovat vliv české společnosti na utváření identity mladých lidí a stereotypy, které jsou mladým lidem předkládány v každodenním životě i prostřednictvím českým medií.