Způsoby diskriminace žen na pracovním trhu

02.04.2017

Ženy mají o 22% menší platy než muži. To souvisí s tím, že většinou obsazují hůře placené pozice a do některých zaměstnání mají jen omezený přístup přístup. 

Autor*ka popíše nejčastější způsoby diskriminace žen na trhu práce. Zaměří se na diskriminaci při pracovních pohovorech, nerovné odměňování žen a mužů a zároveň i na ostrakizaci (vylučování) na pracovišti.