Okruhy témat

1. Ženy, muži a média

Ptří sem zastoupení žen a mužů v médiích, volba témat v médiích, mediální obrazy žen a mužů, obrazy žen a mužů v reklamách, diskriminace na základě pohlaví ve veřejném prostoru nebo tlak na vzhled.

2. Ženy, muži a migrace

Patří sem především mediální obrazy žen a mužů, které k nám přicházejí z různých zemí skrz různá méia.

3. Stereotypy ve vzdělávání

Patří sem podpora zjednodušujících představ o rolích žen a mužů, směřování dívek a chlapců k volbě určitých oborů, obrazy žen a mužů a jejich rolí v učebnicích.

4. Ženy a trh práce

Patří sem platová nerovnost mezi muži a ženami, možnosti sladění rodiny, práce, péče o potřebné členy a členky domácnosti, ohrožení žen chudobou, podpora podnikání žen, ocenění neplacené práce v domácnosti.

5. Politika a rozhodování

Patří sem zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, zastoupení žen v politice, kvóty a politické systémy.

6. Gender a etnicita

Patří sem postavení žen různých etnik, například postavení romských žen v Česku.

7. Gender a náboženství

Patří sem postavení žen a mužů v různých náboženstvích a vírách, například v křesťanství, islámu nebo judaismu.

8. Gender, sexualita, identity

Patří sem ženství a mužství, mužská studia, sexuální výchova a její různá pojetí, homofobie, postavení transgender osob a vše, co se týká LGBT. 

9. Muži a rovnost žen a mužů

Patří sem muži a jejich zapojení do tématu rovnosti žen a mužů, otcovství nebo muži a násilí.

10. Genderově podmíněné násilí

Patří sem násilí, které se děje ženám proto, že jsou ženami a mužům proto, že jsou muži (například násilí na veřejnosti, ve školách, v armádě, homofobie; násilí ve sféře soukromé - na ženách, domácí násilí, nebezpečné pronásledování, násilí v kyberprostoru, v sexuálním průmyslu, mediální obrazy násilí, sexuální násilí).

11. Gender v kontextu jiných oborů (historie, umění a kultura,...)

Patří sem to, jak se pracuje s genderem v kultuře, historii, psychologii a dalších oborech nabízejících interdisciplinární pohled.