.

.

Další ročník Genderiády začíná již toto září! 

Mezitím už můžete přemýšlet nad tématy, která by vás bavilo zpracovat v odborné práci nebo nově jako literární dílo


O soutěži

Soutěž Genderiáda představuje příležitost, jak se vyjádřit k rovnosti či nerovnosti (nejen) žen a mužů. Středoškolačky*ci, máte možnost ukázat, jak se díváte na témata jako domácí násilí, sexismus v reklamě nebo platová nerovnost. Svou odbornou práci pak můžete přihlásit do Středoškolské odborné činnosti. 

Hlavní cenou je čtečka se stylusem.

Více o soutěži


Genderiáda očima poslední vítězky Kristiny Šůsové

 V databázi "předvybraných" témat mě na první pohled zaujal námět genderových kvót v politice. Měla jsem pocit, že genderové kvóty jsou v Čechách vnímány jako obrovské zlo, které tu rozhodně nemůže být implementováno.  

Témata

Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhly, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. 

Více

Konzultující

Své znalosti a vědomosti vám nabízí celá řada expertek*ů, jejichž medailonky naleznete na této stránce. Přečtěte si, čím se zabývají a zvolte si svého favorita*ku.                         

Více

Pravidla

Při psaní práce dbejte na dodržování pravidel soutěže a zákonů, ale také na autorská práva. Pokud byste stanovená pravidla porušili*y, mohly bychom váš příspěvek ze soutěže diskvalifikovat. Nahlédněte do záložky "Pravidla". 

Více

Odborná záštita soutěže:

Partnerské organizace:

Soutěž podpořili:

Soutěž je realizována v rámci projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.