.

.

Známe vítězky!

Vyhlásily*i jsme vítězné práce v soutěži Genderiáda o nejlepší středoškolskou práci na téma genderové rovnosti. Ve třetím ročníku se soutěžilo hned ve dvou kategoriích - odborná a literární.  V odborné kategorii zvítězila Alice Knoblochová, literární klání opanovala Nela Kedziorová. Gratulujeme vítězkám i všem zúčastněným, kteří*ré svoji práci dokončili*y.

Za podporu děkujeme Katedře sociologie FSS, Sociologickému ústavu AV ČR, Genderové expertní komoře. Za pomoc se šířením soutěže a poskytnutí cen děkujeme nakladatelstvím ASPEKT a WO-MEN a časopisům Glosolália a HEROINE.  


O soutěži

Soutěž Genderiáda představuje příležitost, jak se vyjádřit k rovnosti či nerovnosti (nejen) žen a mužů. Středoškolačky*ci, máte možnost ukázat, jak se díváte na témata jako domácí násilí, sexismus v reklamě nebo platová nerovnost. Svou odbornou práci pak můžete přihlásit do Středoškolské odborné činnosti, svou povídku můžete publikovat. 

Hlavní cenou je čtečka se stylusem.


Témata

Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhly, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. 

Více

Konzultující

Své znalosti a vědomosti vám nabízí celá řada expertek*ů, jejichž medailonky naleznete na této stránce. Přečtěte si, čím se zabývají a zvolte si svého favorita*ku.                         

Více

Pravidla

Při psaní práce dbejte na dodržování pravidel soutěže a zákonů, ale také na autorská práva. Pokud byste stanovená pravidla porušili*y, mohly bychom váš příspěvek ze soutěže diskvalifikovat. Nahlédněte do záložky "Pravidla". 

Více

Odborná záštita soutěže:

Partnerské organizace:

Soutěž podpořili:

Soutěž je realizována v rámci projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.