Vymyslete si téma a přihlaste se! 

(nebo si vyberte z naší nabídky)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhly, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Nebojte se přijít s něčím originálním a neotřelým, kreativita se cení. Navržená témata budou přibývat.

Přispívá genderová nerovnost ke klimatické krizi? Klimatická krize má větší dopad na společnosti závislé na přírodních zdrojích, více dopadá na lidi žijící v chudobě, kterých většinu tvoří ženy. Ženy zároveň mají menší možnost klimatickou krizi ovlivnit na úrovni politiky - mají menší možnost účasti na politickém životě. Práce prozkoumá tyto i...

Studie srovná důsledky zavedení manželství stejnopohlavních párů v různých zemí z vybraných hledisek, jako jsou například: právní důsledky, zdravotní dopady, společenské vnímání stejnopohlavních párů, sociální postavení a další. Práce může zahrnout rovněž úvahu o možných dopadech schválení stejnopohlavních manželství v České republice.

Možná už víte, že se NESEHNUTÍ dlouhodobě zabývá sexismem v reklamě. Ten se ale vyskytuje nejen v reklamě, a v době, kdy jsme se museli*y přesunout do online prostředí na sociálních jen vzkvétal. Prozkoumejte třeba sexismus na tiktoku nebo instagramu u známých influencerek*ů.

Zaznamenali*y jste kontroverzi kolem transgender sportovců*kyň třeba na Olympijských hrách? Slyšeli*y jste o Laurel Hubbard nebo Terry Miller? A co na to česká média? Analyzujte články o transgender sportovkyních*cích!

Snad nikoho nemohla minout kauza #ferigate okolo bývalého poslance Dominika Feriho. Jak se k tématu sexuálního násilí postavila různá česká média? Analyzujte různé přístupy českých online a/nebo offline médií.

§ 185 trestního zákoníku říká: "(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let." Taková formulace ale nezachycuje situace, kdy se oběť znásilnění nebrání, protože je paralyzovaná...

Ewa Farna ve svých textech reflektuje už dlouho body positivity, Miley Cyrus zpívá, že není sexuálním objektem a vysvětluje, že ve své kariéře byla tlačena producenty-muži se mnohdy sexuálně stylizovat, Lady Gaga reflektuje sexismus dlouhodobě. Stále více hudebních textů v popkultuře se vyrovnává se sexismem v hudebním průmyslu. Jedná se o...

Slyšely*i jste už o růžové dani, menstruačních chudobě nebo vás napadlo proč je na každé veřejné toaletě dostupný toaletní papír, ale tampony nebo vložky ne? Nebo by vás zajímalo co to byl menstruační opasek? Anebo si pokládáte základní otázku - proč menstruaci obklopuje takové společenské stigma, že i v reklamách na vložky je tekutina...

Jak jsou zobrazovány nebinární osoby v českých, ale i zahraničních médiích, nebo na sociálních sítích? Jak si autoři*rky poradí s nebinárním jazykem? Jaká témata jsou vyzdvihována a jaká naopak upozaďována? Téma mediální reprezentace nebinárních osob nabízí široké pole ke zkoumání, od roviny jazyka přes vizuální prezentaci až po to, jak je vůbec...

Studenti, studenti a studentky, studenstvo, studující, studenti*tky ...? Prozkoumejte možnosti genderově citlivého jazyka, nebinárních a inkluzivních forem vyjadřování, nebo třeba srovnejte češtinu
s angličtinou.

Jaká témata a jaké žánry si vybírají české spisovatelky? Autoři či autorka nebo autor identifikují žánry a v rámci vybraných žánrů také témata, kterým se věnují české spisovatelky a určí, zda některá převládají a jiná chybí a pokusí se vysvětlit, proč tomu tak je.