Vymyslete si téma a přihlaste se! 

(nebo si vyberte z naší nabídky)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhli, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Nebojte se přijít s něčím originálním a neotřelým, kreativita se cení. Navržená témata budou přibývat.

Liší se Uhura z roku 1966 od té, kterou filmaři představili v roce 2009? Autoři či autorka nebo autor práce zanalyzuje, jaké vlastnosti a typy chování byly přisuzovány ženám a mužům v různých sériích či filmových zpracováních Star Treku a jak se pojetí žen a mužů v této franšíze vyvíjelo v čase.

Jaká témata a jaké žánry si vybírají české spisovatelky? Autoři či autorka nebo autor identifikují žánry a v rámci vybraných žánrů také témata, kterým se věnují české spisovatelky a určí, zda některá převládají a jiná chybí a pokusí se vysvětlit, proč tomu tak je.

Přechylování příjmení, tj. odvozování podoby ženského příjmení od příjmení mužského, je používáno v češtině, ale i dalších jazycích. Prozkoumejte kde se v češtině vzalo a jak se přechylování vyvíjelo. Můžete také analyzovat současné trendy v užívání příjmení u žen.

Věděli jste, že vynalezení myčky či cirkulárky se zasloužily ženy? O ženách vynálezkyních toho ale většinou tolik nevíme. Prozkoumejte, za kterými vynálezy stojí výhradně ženy a u kterých hrály významnou roli, ale nejsou s nimi běžně spojovány.

S jakými stereotypy ohledně ženství a mužství se setkávají sportovci a sportovkyně? Udělejte například hloubkové kvalitativní rozhovory se sportovci a sportovkyněmi a odhalte, jestli je sportovní prostředí méně nebo více stereotypní než jiné.