Vymyslete si téma a přihlaste se! 

(nebo si vyberte z naší nabídky)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhly, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Nebojte se přijít s něčím originálním a neotřelým, kreativita se cení. Navržená témata budou přibývat.

Kvóty jako opatření na podporu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v politice jsou zdrojem bouřlivých společenských diskuzí. Hodně lidí kvóty bezmezně zatracuje, jiní je stejně významně podporují.

Ženy mají o 22% menší platy než muži. To souvisí s tím, že většinou obsazují hůře placené pozice a do některých zaměstnání mají jen omezený přístup přístup.

Učebnice se podílejí na šíření zjednodušených představ o mužích a ženách. Ženy často zobrazují v rolích matek pečujících o děti a domácnost. Muže spojují spíš se světem práce. Muži a chlapci více vystupují v aktivních a tvořivých rolích, dívky bývají zmiňovány obecně méně, a když, tak často v pasivních rolích.

Škola hraje významnou roli v socializaci lidí do společnosti. Střední škola je místem, kde žáci a žákyně začínají přemýšlet nad svými životními dráhami. Ovlivňuje je prostředí školy utvářené spolužáky*němi, pedagogy*žkami či jinými zaměstnanci*kyněmi školy. Škola je také místem upevňování stereotypů a společenských norem. Je tudíž institucí, která...