Vymyslete si téma a přihlaste se! 

(nebo si vyberte z naší nabídky)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhli, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Nebojte se přijít s něčím originálním a neotřelým, kreativita se cení. Navržená témata budou přibývat.

Ačkoliv se o rovnost žen a mužů v minulosti zasloužily ženy z nejrůznějších koutů Česka, ve veřejném prostoru se zmiňují především ty z velkých měst. Autoři či autor nebo autorka práce zmapuje životy žen, které v historii ovlivnily určitý vybraný region či oblast, a najde mezi nimi souvislosti či rozdíly.

Role žen za druhé světové války je v České republice stále málo probádané téma. Ženy se však aktivně účastnily odboje a mají v historii své místo. Jaké role zastávaly? Kdo byly ty nejvýznamnější z nich? Jak o nich mluví odborná literatura a středoškolské učebnice?

Spolupráce školy a rodiny na tématu sexuální výchovy je stále intimní záležitostí, o které se v Česku moc nemluví. V jiných státech se způsob, kterým se s mladými lidmi mluví o sexu a sexualitě, může lišit.

V roce 1990 se na hoře Zvir blízko obce Litmanová na Slovensku schovaly tři děti a modlily se, aby je Panna Maria ochránila před nebezpečím. Dvě dívky pak prožily zjevení Panny Marie, které jedna z nich, Ivetka, prožívala od roku 1990 do roku 1995. Navzdory tomu, že Vatikán dodnes místo zkoumá, hora se stala cílem milionů věřících. Ivetka se stala...