Vymyslete si téma a přihlaste se! 

(nebo si vyberte z naší nabídky)

Výběr tématu je pro vaši práci klíčový. Nechte se inspirovat jedním z témat, které jsme pro vás navrhly, nebo si vymyslete vlastní a vepište ho do přihlašovacího formuláře. Zvolte si takové téma, které vás zajímá, aby vás bádání a psaní bavilo. Nebojte se přijít s něčím originálním a neotřelým, kreativita se cení. Navržená témata budou přibývat.

Jaká témata a jaké žánry si vybírají české spisovatelky? Autoři či autorka nebo autor identifikují žánry a v rámci vybraných žánrů také témata, kterým se věnují české spisovatelky a určí, zda některá převládají a jiná chybí a pokusí se vysvětlit, proč tomu tak je.

Přechylování příjmení, tj. odvozování podoby ženského příjmení od příjmení mužského, je používáno v češtině, ale i dalších jazycích. Prozkoumejte kde se v češtině vzalo a jak se přechylování vyvíjelo. Můžete také analyzovat současné trendy v užívání příjmení u žen.

Věděly*i jste, že vynalezení myčky či cirkulárky se zasloužily ženy? O ženách vynálezkyních toho ale většinou tolik nevíme. Prozkoumejte, za kterými vynálezy stojí výhradně ženy a u kterých hrály významnou roli, ale nejsou s nimi běžně spojovány.

S jakými stereotypy ohledně ženství a mužství se setkávají sportovci a sportovkyně? Udělejte například hloubkové kvalitativní rozhovory se sportovci a sportovkyněmi a odhalte, jestli je sportovní prostředí méně nebo více stereotypní než jiné.

Ačkoliv se o rovnost žen a mužů v minulosti zasloužily ženy z nejrůznějších koutů Česka, ve veřejném prostoru se zmiňují především ty z velkých měst. Autoři či autor nebo autorka práce zmapuje životy žen, které v historii ovlivnily určitý vybraný region či oblast, a najde mezi nimi souvislosti či rozdíly.

Role žen za druhé světové války je v České republice stále málo probádané téma. Ženy se však aktivně účastnily odboje a mají v historii své místo. Jaké role zastávaly? Kdo byly ty nejvýznamnější z nich? Jak o nich mluví odborná literatura a středoškolské učebnice?

Spolupráce školy a rodiny na tématu sexuální výchovy je stále intimní záležitostí, o které se v Česku moc nemluví. V jiných státech se způsob, kterým se s mladými lidmi mluví o sexu a sexualitě, může lišit.